Innholdsproduksjon

Et levende nettsted hvor nyheter/bloggen/artikkelsamlingen jevnlig oppdateres er en enkel og god strategi for å sikre returnerende brukere og en god SEO-ranking. 

Gode artikler krever forståelse for leserens behov og må være forankret i avsenderens visjon, målsetninger og etiske ståsted. Vårt team har lang erfaring som webredaktører og innholdsprodusenter for både ideelle og kommersielle virksomheter, og vet hvordan man skal skrive for nettet. 

Kunsten å skrive for lesing på skjerm

«Ingen leser på nettet» er en sannhet med modifikasjoner, men vi leser annerledes på skjerm enn på papir. Hyppige mellomoverskrifter, uthevinger og sitater gir flere innganger til teksten og gjør det lett å skumlese. Gode bilder eller illustrasjoner med bildetekst pirrer nysgjerrigheten og underbygger innholdet.

Vårt team har produsert artikler og bilder for De Lilla gjennom flere år. De Lilla har opplevd en utrolig vekst og var gasellebedrift med opp til 500% økning i omsetningen flere år på rad.

Sett ord på din merkevarestrategi

En velutformet og engasjerende nettside er ofte det førsteinntrykket folk får av din virksomhet. Hos Kanonsuper tilbyr vi en profesjonell webredaktør-tjeneste som ikke bare gjør nettsiden din visuelt tiltalende, men også sørger for at innholdet er relevant, oppdatert og effektivt kommuniserer din merkevarestrategi.

Nettsiden er ditt digitale ansikt utad. Det er der potensielle kunder og besøkende danner sitt førsteinntrykk av din virksomhet. Godt innhold som er enkelt å navigere og rikt på nyttig innhold, vil skape tillit og engasjement.

Innhold en viktig side av SEO

Mange overser viktigheten av relevant og mangfoldig innhold når de jobber med SEO. Mange aktører som leverer gode tekniske SEO-tjenester overser også viktigheten av godt innhold.

Å satse på innholdsproduksjon er ikke bare den rimeligste formen for SEO du kan gjøre, det er også det arbeidet som sikrer størst lojalitet hos din målgruppe.