Bjørknes Høyskole har mer enn 2000 studenter. Fagene som tilbys er helsefag, psykologi og samfunnsvitenskap. Skolen har også et stort fokus på forskning og forskningsformidling. Det gamle nettstedet kommuniserte dårlig skolens verdier og fremtidsrettede studieformer.

Utfordringen

Bjørknes høyskole ville ha flere studenter – særlig til nettstudiene sine. Det var mulig å søke opptak fra det gamle nettstedet, men det konverterte dårlig og kommunikasjonen handlet mest om skolen studier på campus i Oslo.
Sammen med Bjørknes Høyskole utformet Kanonsuper et krav for redesignet:
– En potensiell student skal finne all nødvendig informasjon på ett minutt, mens hun står på bussen og navigerer på telefonen med en hånd.
For å imøtekomme dette kravet ble hele nettstedet restrukturert. Alle sider skulle nå ha én av tre roller. De skulle enten være informerende, tryggende eller inspirerende.

Ingressene på de viktigste sidetypene gjør jobben som kontekstuell meny. Den gir leseren en tydelig retning videre i navigasjonen mot målet og gjør bruk av toppmenyen unødvendig.

Personas og brukerreiser

Ett sett med personas – fiktive personer som representerer potensielle søkere – ble utviklet basert på skolens nåværende og ønskede fremtidige, studenter. For hver persona ble det laget en brukerreise. Disse er tenkte navigasjonsløp på nettstedet basert på brukerens forutsetninger, behov og ønsker.

Noen brukere er målbevisste og trenger en rask og tydelig vei til konverteringesmålet. Andre er usikre og trenger inspirasjon og betryggelser underveis. «Målet» i denne sammenheng var utfyllt søknadsskjema.

Etterhvert ble det funnet et sett med foretrukne navigeringsmønstre som vil passe for alle personas og som alle leder til konverteringsmålet.

Konverteringsløp A er for brukeren som vet hva hun vil studere. Fra forsiden navigerer hun til en fag- eller studieside, finner et studium og fyller ut søknaden.

Konverteringsløp A

Konverteringsløp B: Dette er for brukeren som trenger inspirerende eller betryggende støttetekster for å kunne ta en beslutning om studievalg. De insprerende tekstene skal overbevise potensielle studenter som kanskje ikke har den sterkeste faglige interessen. Livet på campus, studentforeninger, etc. kan her hjelpe leseren å foreta et valg. De betryggende tekstene er også skrevet med et sekundært publikum i tankene. For mange vordende studenter vil også foreldrene være medbeslutningstakere. For denne gruppen er trygghet for at studievalget vil føre til en fremtidig jobb viktig.

Konverteringsløp B

Hvert klikk tar deg nærmere målet

Som diagrammene viser vil alle klikk på nettsidene ta deg nærmere søknadsskjemaet. Om brukeren ønsker å gå «bakover» i konverteringsreisen, må hun bruke menyen. Denne er av typen hamburgermeny og krever en aktiv handling for å åpnes. Målet er at alle relevante lenker for deg skal finnes på den siden du står i.

Bjørknes Høyskole og Kanonsuper hadde flere workshops hvor alt innhold ble diskutert, kategorisert og satt i sammenheng med konverteringsmålet.

Konteksten styrer innholdet

Denne form for nettstedsoppbygging kaller vi i Kanonsuper kontekstuelt design. Her hjelper vi brukeren å se mest mulig relevant informasjon på færrest mulig klikk. Vi unngår dermed at brukeren forlater nettstedet fordi hun treffer en blindvei eller blir servert irrelevant informasjon.

Oslo Nye Høyskole har siden redesignet sett enn markant økning i søknader fra nettsidene.